01.jpg

還是忍不住畫了我心中真正的復四完美結局,復四結局劇透有,還請避雷。

(關於我個人的復四的詳細觀後感想可以到這裡看看)

以下圖多慎入。

 

 

_

 

02.jpg

 

_

 

03.jpg

_

 

04.jpg

 

_

 

05.jpg

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

06.jpg

 

 

_

 

07.jpg

 

_

 

08.jpg

 

 

_

 

09.jpg

 

 

_

 

 

 

 

在某處,另一個你留下了。

在那裡,另一個我微笑著。

另一個我們還深愛著。

代替我們永恆著。

如果能這麼想,就夠了。

 

 

 

    文章標籤

    盾冬

    全站熱搜

    司馬真 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()